TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

Hướng dẫn cập nhật thông tin về công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cập nhật thông tin về công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán Amax

 • Đường dẫn : Phân hệ Công cụ dụng cụ/ cập nhật thông tin công cụ dụng cụ
 • F4 để thêm mới thông tin CCDC

Phần thông tin chung

 • Mã công cụ : Mã của công cụ, dụng cụ
 • Tên công cụ : Tên của CCDC
 • Nhóm công cụ : Phân loại của công cụ
 • Số lượng : số lượng của CCDC
 • Lý do tăng : Lý do tăng của công cụ ( Mua mới, đánh giá lại..)
 • Ngày tăng : Ngày mua công cụ
 • Ngày tính phân bổ : Ngày bắt đầu tính phân bổ CCDC
 • Số kỳ phân bổ : Số lượng kỳ để phân bổ giá trị
 • Giá trị làm tròn : Khi kỳ cuối bị lẻ, thi khai báo giá trị làm tròn > sổ lẻ để tính khấu hao vào kỳ cuối cùng.
 • Kiểu phân bổ : Theo thời gian hay , 2 lần
 • Mã phí : Sử dụng trong báo cáo về khoản mục
 • Mã bộ phận, mã PX : Dùng trong tính giá thành
 • Bộ phận sử dụng : Khai báo bộ phận sử dụng của công cụ
 • Tài khoản công cụ : Tài khoản của công cụ trong DMTK ( 153)
 • Tài khoản chờ phân bổ : 142,242 ( tùy theo loại chi phí – đây là TK ghi có trong bút toán phân bổ công cụ hàng kỳ)
 • TK chi phí : TK chịu chi phí ( TK ghi nợ trên các bút toán về phân bổ chi phí công cụ hàng kỳ)
 • Phân nhóm 1,2,3 : Kiểu phân nhóm của CCDC

Phần thông tin chi tiết :

 • Nguồn vốn : Nguồn vốn hình thành CCDC ( Vay, tự có, ..)
 • Ngày chứng từ, số chừng từ : 02 thông tin liên quan đến hóa đơn, biên bản bàn giao… giấy tờ về CCDC
 • Nguyên gía : Nguyên giá của CCDC
 • Giá trị đã phân bổ : Giá trị đã phân bổ ( Tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào phần mềm kế toán )
 • Giá trị còn lại : Nguyên giá – Giá trị đã khấu hao
 • Giá trị phân bổ trên 1 kỳ : Dựa vào nguyên giá, số kỳ phân bổ và loại phân bổ chương trình tính ra giá trị phân bổ 1 kỳ. Với kỳ đầu tiên khi phana bổ sẽ tính theo ngày )

 

Đăng ký nhận tài liệu kế toán bổ ích
Mời bạn để lại email để nhận thêm các tài liệu, kiến thức dành cho kế toán từ Amax Accounting
Cảm ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *