TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

Hướng dẫn cập nhật thông tin về tài sản cố định

Hướng dẫn cập nhật thông tin về tài sản cố định trên phần mềm kế toán Amax

 • Đường dẫn : Phân hệ tài sản cố định/ cập nhật thông tin về tài sản
 • F4 để thêm mới thông tin tài sản

Phần thông tin chung

 • Mã tài sản : Số thẻ của tài sản
 • Tên tài sản : Tên của tài sản
 • Nhóm tài sản : ( L01- L06) : Phân loại của tài sản
 • Lý do tăng : Lý do tăng của tài sản ( Mua mới, đánh giá lại..)
 • Ngày tăng ts : Ngày mua tài sản
 • Ngày tính khấu hao : Ngày bắt đầu tính khấu hao TSCĐ
 • Số kỳ khấu hao : Số lượng kỳ để phân bổ hao mòn
 • Giá trị làm tròn : Khi kỳ cuối bị lẻ, thi khai báo giá trị làm tròn > sổ lẻ để tính khấu hao vào kỳ cuối cùng.
 • Mã phí : Sử dụng trong báo cáo về khoản mục
 • Mã bộ phận, mã PX : Dùng trong tính giá thành
 • Bộ phận sử dụng : Khai báo bộ phận sử dụng của TS
 • Tài khoản TS : Tài khoản của TS trong DMTK
 • Tài khoản khấu hao : 241 ( tùy theo loại TS – đây lay TK ghi có trong bút toán khấu hao TSCĐ hàng kỳ)
 • TK chi phí : TK chịu chi phí khấu hao ( TK ghi nợ trên các bút toán về khấu hao tài sản cố định hàng kỳ)
 • Phân nhóm 1,2,3 : Kiểu phân nhóm của TSCĐ

Phần thông tin chi tiết :

 • Nguồn vốn : Nguồn vốn hình thành tài sản ( Vay, tự có, ..)
 • Ngày chứng từ, số chừng từ : 02 thông tin liên quan đến hóa đơn, biênbản bàn giao… giấy tờ về TSCĐ
 • Nguyên gía : Nguyên giá của TSCĐ
 • Giá trị đã khấu hao : Giá trị đã khấu hao ( Tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào phần mềm kế toán )
 • Giá trị còn lại : Nguyên giá – Giá trị đã khấu hao
 • Giá trị khấu hao trên 1 kỳ : Dựa vào nguyên giá, số kỳ khấu hao chương trình tính ra giá trị phân bổ 1 kỳ. Với kỳ đầu tiên khi tính khấu hao sẽ tính theo ngày

 

 

Đăng ký nhận tài liệu kế toán bổ ích
Mời bạn để lại email để nhận thêm các tài liệu, kiến thức dành cho kế toán từ Amax Accounting
Cảm ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *