TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

Nhập mua xuất thẳng

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (không nhập kho), thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Khi nguyên vật liệu về đến phân xưởng sản xuất hoặc công trường, quản đốc phân xưởng hoặc công trường nhận nguyên vật liệu để đưa vào sản xuất.
  2. Nhân viên mua hàng giao cho kế toán mua hàng hóa đơn chứng từ của nhà cung cấp.
  3. Kế toán mua hàng hạch toán chi phí và kê khai hóa đơn đầu vào.
  4. Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.
  5. Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

Định khoản

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 1541…          Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331…             Tổng giá thanh toán

Ví dụ

Ngày 19/01/2019, doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Anh Đức đưa ngay ra công trình.

  • Xi măng, số lượng 300 tấn, đơn giá 2.000.000đ, thuế GTGT 10%
  • Cát, số lượng 150 m3, đơn giá 2.000.000đ, thuế GTGT 10%

Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Anh Đức.

Xem Video hướng dẫn

Đăng ký nhận tài liệu kế toán bổ ích
Mời bạn để lại email để nhận thêm các tài liệu, kiến thức dành cho kế toán từ Amax Accounting
Cảm ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *