TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

Thu khác bằng tiền mặt

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

  1. Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu thu.
  2. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
  3. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Định khoản

Nợ TK 111               Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 136         Phải thu nội bộ

Có TK 138         Phải thu khác

Có TK 244         Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)

Có TK 1386       Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Có TK 228         Đầu tư khác (TT200)

Có TK 228         Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

Có TK 338         Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411         Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 515         Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711        Thu nhập khác

Có TK …

Ví dụ

  • Ngày 19/01/2019, kế toán ghi nhận số tiền 3.000.000đ thu được từ việc thanh lý TSCĐ vào sổ kế toán.

Đường dẫn

Phân hệ tiền mặt tiền gửi, tiền vay -> Phiếu thu tiền mặt -> Chọn phiếu thu loại 9 ( thu khác)

Xem phim hướng dẫn

 

 

Đăng ký nhận tài liệu kế toán bổ ích
Mời bạn để lại email để nhận thêm các tài liệu, kiến thức dành cho kế toán từ Amax Accounting
Cảm ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *