TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB,…)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt… thường phát sinh các hoạt động sau:

  1. Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài… kế toán thuế yêu cầu chi tiền nộp thuế.
  2. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
  4. Kế toán thuế nhận tiền và nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế. Còn kế toán thanh toán thì căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

Định khoản

Nợ TK 33311           Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332             Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333             Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334             Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335             Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336             Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337             Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338             Thuế Bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339             Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có TK 111         Tiền mặt (1111, 1112)

Ví dụ

Ngày 15/01/2019, doanh nghiệp thanh toán tiền tiền điện tháng 1 năm 2019 số tiền 11.000.000 VNĐ trong đó tiền thuế GTGT (10%)  là 1.000.000 VNĐ.

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Nộp thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài… bằng tiền mặt” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí thuế GTGT, TNDN, TTĐB, thuế môn bài… Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay -> phiếu chi tiền mặt -> chọn loại phiếu chi loại 8 ( chi trực tiếp bằng tiền mặt)

Xem Video hướng dẫn

Đăng ký nhận tài liệu kế toán bổ ích
Mời bạn để lại email để nhận thêm các tài liệu, kiến thức dành cho kế toán từ Amax Accounting
Cảm ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã ghi nhận thông tin của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *